Zondagmorgendiensten

Het hart van onze gemeente klopt in de kerkdiensten. Op zondagmorgen zijn er twee: om 9 uur en 11 uur.
Deze twee diensten zijn vergelijkbaar van karakter; in de eerste dienst is het vaak wat rustiger. 
In de zomervakantie is er één dienst om half 10.
 
De kerkdiensten zijn in de Opstandingskerk, waarvan de hoofdingang te vinden is aan Dijkhoeve.

De ontmoeting met God gebeurt op verschillende manieren - door stilte en muziek, door ontmoeting en online. We putten in de diensten uit verschillende tradities; in de kerkdiensten klinkt een orgel en er speelt regelmatig een combo. Ook wordt de kerkzang in diverse diensten begeleid door een koor.

Naar het overzicht van de kerkdiensten.
terug