Zondagmorgendiensten

Het hart van onze gemeente klopt in de kerkdiensten. Op zondagmorgen zijn er twee. 
 
Lees meer 

Vespers

Leden van de Vespercommissie verzorgen deze diensten op de eerste zondag van elke maand om 17.00 uur.
Lees meer 

Stilteviering

De taakgroep ‘Stiltevieringen’ organiseert iedere derde zondag van de maanden september t/m april een stilteviering.
Lees meer 

Meditatieve vieringen

Deze vieringen worden georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Meditatieve Vieringen
Lees meer 

Kerkdienst online

Via kerkdienst gemist kun je een dienst online meemaken. 
Lees meer 

Dienst van ziekenzalving

Twee keer per jaar wordt er tijdens een middagdienst een ziekenzalving gehouden.
Lees meer 

Peuter-op-schoot-viering

Meerdere keren per jaar organiseren we een Peuter-op-schoot-viering, speciaal voor peuters (2 of 3 jaar).
Lees meer 

Kapel

In de kapel van de kerk is een aantal keer in de week een morgengebed.
Lees meer 

Kinderen en jongeren

Voor de kleinsten is er tijdens de viering een creche, voor de basisschoolkinderen is er kindernevendienst, en de tieners kunnen terecht bij INBTWN
Lees meer 

Geven aan de collecte

Lees meer