Koren

De Cantorij, die al ruim dertig jaar bestaat, werkt geregeld mee aan de eredienst met het doel de gemeente een 'zingende gemeente' te laten zijn. Dankzij het voorzingen van de liederen wordt het voor de kerkgangers gemakkelijker om nieuwe melodiën onder de knie te krijgen.
Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt er wekelijks op woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur gerepeteerd in de Opstandingskerk.
Meedoen? Neem contact op

Wie op woensdagochtend zin heeft om er even uit te zijn, leuke mensen te ontmoeten en de conditie op peil te houden door samen te zingen, is welkom bij het WoensdagOchtendKoor (WOK).

Dit koor begon in 2015 en is een succes gebleken: onder leiding van Anja van Velzen en pianist Henk de Winter repeteren wekelijks zo’n dertig mensen van 10 tot 11 uur in de kerk, waarna de koffie goed smaakt.
Meedoen? Neem contact op.


Koor Kanto, voorheen bekend onder de naam ‘Jongerenkoor Samen op Weg’ bestaat al meer dan twintig jaar. Sinds oktober 2013 staat het koor onder leiding van Rienk Bakker. Het koor zingt alle soorten repertoire, van klassiek tot jazz, van renaissance tot musical. Het werkt mee aan diensten in de Opstandingskerk (de thuisbasis), maar soms ook elders.
Meedoen? Neem contact op

Voor kinderen in groep 3 t/m 8 zijn er de muziekprojecten van kinderkoor Twinkels! Een paar keer per jaar wordt er gewerkt aan een uitvoering in de kerkdienst. Meedoen?
Neem contact op.

terug