Vespers

De vespers behoren tot de dagelijkse reeks getijdendiensten in een klooster. Ze zijn daar het avondgebed aan het einde van de middag. Zoals het water stijgt en daalt, het strand krimpt en groeit, zo gaat de golfslag van bidden en zingen, van loven en voorbeden, onverminderd door. Het is een mooie gedachte dat wij hier in Houten met onze maandelijkse vespers in die beweging over de hele aarde mee mogen doen. We staan daarmee in een oude traditie, waarin we door zingen en bidden, door stil zijn en luisteren, deel worden van een doorgaande beweging van mensen die zich tot God richten.

Leden van de Vespercommissie verzorgen deze diensten op de eerste zondag van elke maand om 17.00 uur, geregeld met medewerking van een ad-hoc vesperkoor en muzikanten. In de adventsweken en de Veertigdagentijd zijn er vespers op alle woensdagen om 19.30 uur.
terug