Veilige kerk

De Protestantse Gemeente Houten wil een veilige kerk zijn. Daartoe is een drietal vertrouwenspersonen aangesteld, en heeft de kerkenraad een gedragscode vrijwillgers aangenomen.
terug