Op weg naar Pasen

Met o.a verhalen van Etty Hillesum en muziek van de Messiah

In deze veertigdagentijd verkennen we donker en licht, huiver en hoop rond kruis en opstanding. Hoe raken deze thema’s wat er nu speelt in de samenleving?

We laten ons deze keer inspireren door de ‘Goddelijke muziek’ uit the Messiah van Händel. Middels verschillende werkvormen gaan we vooral ervaren hoe muziek en tekst aansluiten bij de grote levensthema’s van ons allemaal.
Ook verdiepen we ons in het leven en werk van Etty Hillesum. Wat betekenen haar teksten in tijden van   onzekerheid, oorlog en polarisatie. Hoe zal het Licht de duisternis overwinnen?
In vier opeenvolgende vrijdagochtenden staat telkens een thema centraal, waarbij muziek, teksten en verhalen op elkaar betrokken worden. Inspiratiemomenten voor hen die ook in de ontmoeting willen toeleven naar Pasen.

Praktisch:
Vrijdag, 1, 8, 15 en 22 maart van 10-12.15 uur in de Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
Minimaal 8, maximaal 12 personen.
Door: Laetitia Schouten (musicus) en Bert Godschalk (begeleider).
Aanmelden bij: Bgodschalk@ziggo.nl

Afbeelding: schilderij Alice Scholten
terug