donderdag 16 februari 2023

LofPrijsGroep

Locatie: 
 Opstandingskerk Kerkzaal
Tijdstip: 
 20:00  - 21:00

Open lofprijs avonden
Tijdens deze avonden staat het loven en prijzen van God centraal, maar ook het genieten van musiceren met stem en instrumenten. We zingen liederen uit Opwekking, Youth for Christ, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog, Iona, Taizé liederen, Liedboek of “Psalmen voor nu”.
Het zijn open avonden in de kerk waar iedereen welkom is, zowel met een muziekinstrument als mensen die van zingen houden. Niveau maakt niet uit. Iedereen kan liederen inbrengen. Ook wie zomaar een keertje wil meedoen, is van harte welkom. Neem gerust vrienden of bekenden mee. Eenieder is van harte welkom!
Contact: André Bakker apwbrood12@gmail.com 06 24209709

terug