Wil je lid worden?

Er zijn verschillende manieren om betrokken te zijn: als lid (dooplid of belijdend lid), gastlid of vriend.

Lid

Je kunt je aanmelden als lid als je bent gedoopt of belijdenis hebt gedaan in een protestantse, gereformeerde, hervormde of evangelisch-lutherse gemeente. Je kunt ook lid worden als je als dooplid of belijdend lid van een ander christelijk kerkgenootschap overkomt.

Gastlid

Als je lid bent van een andere christelijke kerk kun je je ook laten inschrijven als gastlid. Je blijft dan lid van de oorspronkelijk kerk én wordt lid van de Protestantse Gemeente Houten.

Waarom zou je gastlid willen worden en wat houdt dat in? Enkele voorbeelden: denk aan mensen die lid zijn van een andere kerk (zoals rooms-katholiek of remonstrant) maar die bijvoorbeeld vanwege een huwelijk met een lid van onze gemeente in de praktijk meeleven binnen de Protestantse Gemeente Houten. Of: iemand woont te ver van de eigen kerk om daar actief mee te kunnen doen.

Vriend

Je kunt je inschrijven als vriend als je je in lichte vorm aan de gemeente wil verbinden. Dit is een goede optie voor mensen die zich om verschillende redenen (nog) niet volledig willen of kunnen overschrijven naar onze gemeente. Deze optie is er ook voor mensen die elders binnen de Protestantse Kerk van Nederland al lid zijn en die zich daarnaast ook als ‘vriend’ aan de Protestantse Gemeente Houten willen verbinden.

Aanmelden

Wij zijn blij met iedereen die door bezoek van kerkdiensten en deelname aan activiteiten laat blijken zich thuis te voelen binnen de Protestantse Gemeente Houten. 
Stuur een bericht naar Thea Heidmeijer op het Kerkelijk Bureau  via: kerkelijkbureau@protestantsegemeentehouten.nl.  
 
terug