Twee avonden over geloof, bijbel, seksualiteit en gender (LHBTIQ+)

Op twee avonden gaan we in gesprek over geloof, bijbel, seksualiteit en gender. Een eerste avond over seksualiteit, lichamelijkheid en liefde in het algemeen. Want we kunnen niet goed over homoseksualiteit spreken als we niet eerst over liefde en lichamelijkheid spreken. Een tweede avond bespreken we dan specifiek de bijbelteksten over homoseksualiteit. Hoe lezen we die, wat zeggen die ons?

We gaan graag over dit gevoelige, persoonlijke thema in gesprek – in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. De tweede avond bouwt voort op de eerste; wie de tweede avond verwachten we dus ook bij de eerste.

Voor wie wil komen: zet de data alvast in de agenda:
Donderdagavonden 18 januari en 8 februari, 20:00 uur.
Wie er meer over wil weten, mail ons of spreek ons erover aan. Weet je welkom!

Ds. Rebecca Onderstal en ds. Coen Constandse
terug