Kinderen en jongeren

Voor kinderen is er op zondagmorgen kindernevendienst ijdens beide diensten. De kindernevendienst is van groep 1 t/m 8. De kinderen gaan eerst mee naar de kerkzaal. Meestal is er voor het lezen uit de bijbel een moment voor de kinderen. De dominee nodigt ze uit om naar voren te komen en vertelt bijvoorbeeld een verhaal. Vervolgens gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal. Bij de kindernevendienst wordt ook gecollecteerd.


Kinderen tot vier jaar kunnen tijdens de dienst van 11 uur naar de crèche. De creche is in zaal 2 beneden. Ongeveer halverwege de dienst eten en drinken we wat (graag wat aan ze meegeven). Als de kinderen van de kindernevendienst terugkomen in de kerkzaal, kunnen de kleintjes uit de creche worden opgehaald om ook het slotlied en de zegen mee te maken in de kerkzaal.

Jongeren in de middelbare schoolleeftijd treffen elkaar tijdens een deel van tweede dienst in INBTWN. En na afloop van de tweede dienst is er voor hen Take a Break in de barzaal boven.
 
terug

Agenda

Ochtendgebed

di 07 feb 2023 om 08:45

Dienst in De Loericker Stee

di 07 feb 2023 om 10:30 dienst met heilig avondmaal

Ochtendgebed

wo 08 feb 2023 om 08:45

Vrouwenkring

wo 08 feb 2023 om 09:00

Contact

Het Kant 1, 3995 DZ, Houten.
(030) 637 4986

Volg ons op