Financiƫel bijdragen

Wil je een gift geven aan de protestantse gemeente Houten of bijdragen aan de diaconie? Doneren kan via de kerk-app.

Dit zijn de belangrijke rekeningnummers: 

Rekeningnummer voor het overmaken van Kerkbalans/vaste vrijwillige bijdrage:
NL35 INGB 0009308189.

Rekeningnummer voor het ontvangen van het kerkblad Noodzaak:
NL72 INGB 0007741749.

Rekeningnummer voor giften aan Solidariteitskas en Eindejaarscollecte:
NL21 INGB 0003468071.

Wilt je de Diaconie direct steunen? Dat kan door geld over te maken op:
NL97RABO0373740182 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Houten.

Elk jaar bedenkt de Diaconie een mooie bestemming voor mensen die, vanuit het besef hoe goed ze het hebben, anderen willen laten delen in hun feestvreugde. Deze 'Jaar rond collecte' ondersteunt in 2024: "Be a Blessing to Others"

terug