Stilteviering

De taakgroep ‘Stiltevieringen’ organiseert iedere derde zondag van de maanden september t/m april een stilteviering.
Deze vieringen hebben een eenvoudige liturgie als basis en worden gekenmerkt door stilte, rust en gebed. Er worden enkele bijbelteksten gelezen en meditatieve liederen gezongen, veelal uit de traditie van de Franse kloostergemeenschap ‘Taizé’. Bovendien wordt de mogelijkheid van voorbede en zegening geboden.
Aanvang 20.30 uur.
terug