Diaconie

De overheid treedt steeds verder terug. Daarom neemt de diaconie de taak op zich van directe hulpverlening. We bieden hulp bij het doolhof van sociale regelingen, hulp in natura of een renteloze lening. 

De diaconie werkt samen met andere kerken in het Interkelijke Diaconaal Overleg en in Houten voor Houten.
Je kunt contact met de diaconie opnemen via diaconaat@protestantsegemeentehouten.nl 

Waar kun je verder terecht voor hulp?

Voedselbank Houten
Stichting Leergeld
Doorgeefluik
terug