Lees het nieuwe visie document

Onze visie en missie, een doorgaand proces

Hoe willen we gemeente van Christus zijn, hier en nu? Voor de corona pandemie begonnen we met een  proces van luisteren naar wat er leeft. Wat zien we gebeuren, wat verandert er en groeit er? En wat vraagt God van ons? Dat kreeg een vervolg in de gemeenteavonden tijdens het beroepingsproces. Een werkgroepje werd gevormd en tijdens een aantal kerkenraadsvergaderingen werden conceptteksten besproken. Met de presentatie van dit visiestuk komt het proces in een nieuwe fase.

In ‘Visie en focus 2022 – 2025’ leggen we een basis die vraagt om gesprek èn uitwerking. 
Tien punten die aandacht verdienen vind je in dit stuk. Maar we kunnen en hoeven niet alles tegelijk te doen. Kerkenraad, clusters, werkgroepen, kortom: gemeenteleden bepalen waar ze vooral mee aan de slag willen en hoe. Dat de Geest ons daarbij steeds weer verbindende, verhelderende en verdiepende inzichten mag toewaaien, zodat het inzicht groeien mag!
 
terug