De gemeente

De manier waarop we geloven is divers; de één met meer twijfel dan de ander, met hoofd, hart en handen, elkaar aanvullend en zoekend.

Die diversiteit zie je terug in de kerkdiensten en activiteiten. Van vespers tot praise, van stepgroep tot wandelweekend, van meditatiekring tot leerhuis, van kerkblad tot appgroep - er is veel te doen en er is altijd ruimte voor nieuw initiatief.  

Er is veel muzikaliteit binnen de gemeente: koren, organisten, een band en een stepdancegroep die in verschillende vormen met elkaar samenwerken. De contacten met andere kerken zijn goed, en veel gemeenteleden zetten zich in via de vele maatschappelijke organisaties die Houten rijk is.

Er zijn zo'n 2300 leden, de één heel actief, de ander af en toe betrokken. Er zijn veel vrijwilligers, een team van vier pastores en een koster. 

Wil je meer weten over de visie van de Protestantse gemeente Houten, dan kun je het Visiedocument 2022-2025 lezen. 
terug