Vacature: Kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat

De Opstandingskerk van de Protestantse Gemeente Houten zoekt een Kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat voor 16-20 uur

Wij zijn de Protestantse Gemeente Houten, een gemeente met ruim 2000 leden. Het is een brede, actieve gemeente, er zijn meer jongeren dan kinderen en de vergrijzing neemt toe. Dat de gemeente er is, is het werk van Gods Geest. God sticht een plaats waar het leven tot zijn recht kan komen. De roeping van de gemeente is om zo'n plaats te zijn. Wij willen in ons gemeente-zijn daartoe ruimte vrijmaken om God en elkaar te ontmoeten, ons in te zetten voor elkaar, voor het welzijn van onze omgeving en de wereld.

U heeft een warm hart voor senioren en u heeft goede luister- en gespreksvaardigheden. U kunt mensen vanuit de Bijbel en vanuit uw eigen geloof troosten en aansporen, met respect voor een ieders geloofstraditie. U kunt anderen toerusten en met elkaar in verbinding brengen. U kunt goed zelfstandig werken en tegelijk constructief samenwerken met de predikanten en betrokken vrijwilligers van onze gemeente.

Als u denkt dat dit een match is, ontvangen we graag uiterlijk 30 oktober de motivatiebrief met CV via scriba@protestantsegemeentehouten.nl. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de secretaris van de sollicitatiecommissie: mw. W. Wigboldus via bovengenoemd mailadres of per telefoon: 06-53583256.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • (crisis)pastoraat aan senioren thuis en in zorginstellingen;
 • begeleiden van (diverse) gespreksgroepen voor senioren;
 • toerusten van vrijwilligers die actief zijn in het seniorenpastoraat;
 • actief deelnemen aan het cluster seniorenpastoraat;
 • leiden van rouwdiensten;
 • deelname aan werk-relevant overleg met de 3 predikanten;
 • deelname aan grote of kleine kerkenraad bij een voor het seniorenpastoraat relevant onderwerp.

Wat vragen we:
 • ingeschreven staan in het register van kerkelijk werkers in de PKN;
 • enige jaren ervaring in pastoraat;
 • ervaring in het voorgaan in kerkdiensten en/of een preekconsent;
 • kunnen samenwerken: binnen en buiten de kerkelijke gemeente;
 • helderheid in de communicatie en gemakkelijk contact leggend binnen en buiten de kerk;
 • instemming met onze visie op pastoraat: alle gemeenteleden dragen een pastorale verantwoordelijkheid voor elkaar, elk met de gaven die God aan individuele gemeenteleden gegeven heeft;
 • bij voorkeur woonachtig in de regio.
Wat bieden we:
 • een zelfstandige functie waar betrokkenheid, initiatief en professionaliteit worden gewaardeerd;
 • een dienstverband van 0.44 fte ten minste voor de duur van twee jaar;
 • een flexwerkplek in de Opstandingskerk in Houten;
 • een functie in schaal 9 van de Protestantse Kerk Nederland met salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de PKN;
 • samenwerken in een betrokken team van 4 pastores;
 • het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Houten is de werkgever.
terug