Tussen Pasen en Pinksteren  - werkgroep Creatieve Meditatie

Er zijn veel creatieve meditatieve werkvormen die het verhaal van God met dat van jezelf kunnen verbinden. Met vormen als bibliodrama, levensverhaal, verbeelding, bibliodans en muziek & mystiek worden we stilgezet en komen we even los uit ons hoofd. Het geeft ons ruimte om stil te worden en te ontdekken wat er echt toe doet.

Bernice van Slooten, Els en Ronald Bremer, Bert Godschalk en Jacqueline Bakker bieden een afwisselend programma van ‘Heling en verwachting’ op weg naar Pinksteren.

Iedere maandagavond tussen 17 april en 22 mei, 20.00 – 22.00 uur ( in de Opstandingskerk).  
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
Opgave en informatie bij Jacqueline Bakker 06-10840282, denotengaarde@gmail.com.
terug