Summerwalk & talk

In de zomer staat ons leven niet stil. Onder veel mensen die niet met vakantie zijn, is er juist behoefte aan ontmoeting en het goede gesprek. Daarom is er iedere maandag (19.30 -20.30 uur) een wekelijks uur van meditatie, bewegen en delen: ervaringen van verwondering en ontzag. Maar ook van het kwetsbare en ongerijmde. Hoe is dat verbonden met het grotere Verhaal?

We starten in de kerk met een kort bezinningsmoment rond een afbeelding. Vervolgens lopen we dan (zo mogelijk) twee aan twee door het park. En we sluiten af met een dank- en zegenmoment. Ieder kan meedoen (ma. 10 juli tot en met 4 sept.)!  Friedeke Marijne, Pieter van de Tillaard en Bert Godschalk .
terug