5 april: passieviering voor senioren

U wordt van harte uitgenodigd voor de passieviering op woensdag 5 april in de Opstandingskerk. De dienst wordt voorbereid met de PCOB en begint om 10:30 uur.

In de dienst gaat ds. Lucia van Rouendal voor en wordt medewerking verleend door het woensdagochtendkoor onder leiding van Anja van Velzen. Na de dienst is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het  genot van een kopje koffie of thee.

Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet van te voren aan te melden. Meer informatie bij Geert de Vrieze, 06-48418572.
terug